dilluns, 23 d’octubre del 2017

INICIAM EL TREBALL COOPERATIU

L'aprenentatge cooperatiu a l'aula és una metodologia basada amb un seguit d'activitats en grup, on els infants tenen un objectiu comú.
Amb l'aprenentatge cooperatiu els alumnes aconsegueixen potenciar les habilitats socials, resoldre conflictes, fomentar l'ajuda i la col.laboració entre companys i companyes, assumir un grau de responsabilitat tant a nivell individual com grupal i reforçar la pertinença a un grup.

Nosaltres a l'aula ens preparam per poder fer feina en coopetatiu;  El primer que cal fer és definir els equips de feina. Per això forman 5 grups de 4 nins i nines cada un.

-Cada grup de feina s'ha de posar d'acord per triar un color per non del grup. Cada nin/a escriurà a un paper el nom del color que més li agrada i després ho posaran en comú, i es seleccionarà el color més votat.
-Feim el recompte de cada colorELS EQUIPS DE FEINA QUEDEN DE LA SEGÜENT MANERA: 
 EQUIP VERMELL: TOMEU T, MARINA , MIGUEL, SANDRA.

 EQUIP NEGRE: SOFIA N, NÚRIA, ÀNGELA M, JOAN C.

 EQUIP  BLAU: MIRIAM, CÉLIA, MAGDALENA, SERGI.

 EQUIP VERD: NADAL, YOUSRA, MARTA M, JOAN S

EQUIP TARONJA: GEORGE, SANAE, SOFIA S, TOMEU R.

Ara cal repartir els càrrecs
, els posam damunt la taula i entre ells es posen d'acord. Cada membre de l'equip és responsable d'una feina.

REPARTIDOR DEL MATERIAL: l'infant és el responsable de repartir el material que necessita el seu grup per dur a terme l'activitat.

RESPONSABLE DEL SILENCI: L'infant és responsable de vetllar per un bon nivell de renou mentre el grup treballa. També ha de vigilar que cada un respecti el torn de paraula.

RESPONSABLE DE LES TASQUES : L'infant és el responsable de que cada menbre de l'equip faci la tasca que li correspon i també vigila que la feina estigui acabada .

PORTAVEU: Resposable de comunicar a la mestra i al grup classe l'opinió o decisió de l'activitat que han duit a terme, i també de transmetre qualsevol altra inquietud.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada